Redovisningstillsyn i Europa 2022

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2022 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Denna årliga rapport ger, liksom tidigare års versioner, en översikt över de aktiviteter som Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under det senast gångna kalenderåret och vilka aktiviteter som planeras för det innevarande kalenderåret. Detaljerad information lämnas om antalet undersökningar som utförts under 2022 och de tillsynsåtgärder dessa medfört.

Under 2022 har Esmas arbete med att harmonisera redovisningstillsynen fokuserat på information om effekterna av covid 19-pandemin, klimatrelaterade frågor och förväntade kreditförluster i kreditinstitut.

Tillsynsaktiviteterna under 2022 omfattade även alternativa nyckeltal och införandet av Esef.