Se FI-forum om nya regler för konsumentkreditinstitut som webb-tv

2023-09-07 | Regler Nyheter Bank

Nu går det att se webb-tv från det FI-forum som hölls den 31 augusti 2023 om Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden.

Kreditprövning och god kreditgivningssed stod i centrum när FI informerade konsumentkreditinstitut − tidigare kallade snabblåneföretag − om de nya allmänna råd som började gälla för dem den 1 september. FI berättade också hur vi kommer att utöva tillsyn över hur reglerna följs och hur vi kommer att revidera våra krav på inrapportering.

Tillsynen nu hos FI

Vid årsskiftet tog FI över tillsynsansvaret från Konsumentverket för hur konsumentkreditföretag följer bestämmelsen om kreditprövning i konsumentkreditlagen.
Från den 1 september omfattas företagen som sagt också av Finansinspektionens nya allmänna råd, där de tidigare haft Konsumentverkets allmänna råd att rätta sig efter.

Kreditprövning

På FI-forumet redogjordes bland annat för den vägledning för kreditprövning som ingår i FI:s allmänna råd. Företagen måste samla in vissa specifika uppgifter om konsumenten och utifrån det beräkna dennes betalningsförmåga för att i slutändan kunna avgöra om krediten ska beviljas eller avslås.

− Huvudsaken i det här det är att man ska bedöma återbetalningsförmågan innan man beviljar krediterna, berättade Anna Hult, senior jurist på FI:s avdelning Bankrätt.

Kreditgivarna ska också hjälpa konsumenterna att ge de förklaringar som behövs för att de ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Och de behöver ta hänsyn till konsumentens förutsättningar att ta till sig informationen.

God kreditgivningssed

Konsumentkreditinstitut måste också följa god kreditgivningssed, vilket också berörs i FI:s allmänna råd. Här är det viktigt att veta att FI och Konsumentverket inte tar upp exakt samma aspekter på detta.

− Det innebär att man behöver förhålla sig till både Konsumentverkets allmänna råd och till Finansinspektionens allmänna råd i den frågan, förklarade Anna.

FI:s tillsyn och ändrade rapporteringskrav

Utöver reglerna informerade FI om hur vi kommer att utöva tillsynen framöver. Det kommer att ske genom att granska hur kreditprövningar gjorts och om bolagen anammat god kreditgivningssed.

− Vi kommer att begära in krediktakter och utifrån det bedöma hur återbetalningsförmågan säkerställts innan en kredit beviljats. Vi kommer också att pröva om företagen visat omsorg och utgått från en enskild konsuments behov och förutsättningar, berättade Jonas Skärström, finansinspektör på avdelningen Banktillsyn.

Slutligen berättade han om FI:s planer på att revidera de föreskrifter som styr rapporteringen till FI, FFFS 2014:8. Arbetet kommer att ske under hösten och representanter för företagen uppmanades att anmäla intresse för att ingå i en referensgrupp.