Seminarium om nytt globalt ramverk för naturrelaterade finansiella risker

2023-11-16 | Hållbarhet Nyheter

I dag arrangerar Finansinspektionen tillsammans med Världsnaturfonden WWF och Sjunde AP-fonden ett seminarium om det nya globala ramverket för naturrelaterade finansiella risker (TNFD) och dess tillämpning i Sverige. Inbjudna är gäster från näringslivet.

Ramverket Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) hjälper företag och finansiella aktörer att mäta och rapportera risker, möjligheter, påverkan och beroenden av naturen. Men hur ser TNFD:s rekommendationer ut? Vad innebär de för näringslivet och den finansiella sektorn i Sverige? Och hur kommer ramverket användas av marknaden, myndigheter och regeringen? Det är några av de frågor som kommer att tas upp på seminariet.

Representanter från Storebrand, Handelsbanken, Stora Enso och Finansdepartementet närvarar också vid seminariet och kommenterar hur TNFD:s ramverk kommer att användas.