Uppdaterad information om beräkning av handelsförbud

Finansinspektionen har uppdaterat dokumentet Frågor och svar om handelsförbud när det gäller beräkningen av när handelsförbudet startar och upphör enligt 19.11 i marknadsmissbruksförordningen.

Uppdateringen innebär att perioden på 30 dagar innan en delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs inte ska räkna med dagen då offentliggörandet görs.

För mer information, se fråga 1.8 och 1.10 i Frågor och svar in handelsförbud.