Esma har lämnat ett yttrande om europeiska långsiktiga investeringsfonder

2024-04-24 | Fond Esma Nyheter Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har svarat på EU-kommissionens begäran om ändringar i tekniska standarder för tillsyn (RTS) för europeiska långsiktiga investeringsfonder (Eltifs).

Esma föreslår ett begränsat antal ändringar.

EU-kommissionen kan anta Esmas förslag med de ändringar som kommissionen anser vara relevanta eller avvisa ändringarna.