EU-kommissionen bjuder in finanssektorn till dialog om AI

2024-06-19 | Fintech Nyheter

Inom såväl finanssektorn som andra sektorer finns en tydlig trend mot ökad användning av artificiell intelligens (AI). Inför ny lagstiftning på området bjuder EU-kommissionen därför in till en konsultation.

Kommissionen ser behovet av en riktad konsultation om användningen av AI inom finanssektorn inför den kommande AI-lagen. Målet är att identifiera de huvudsakliga användningsområdena samt de fördelar, hinder och risker som är förknippade med utvecklingen av AI-applikationer inom finanssektorn.
Konsultationen, som är öppen till och med den 13 september 2024, är utformad för respondenter som utvecklar eller planerar att utveckla eller använda AI-applikationer inom finansiella tjänster.

Dessutom bjuder kommissionen in till tre virtuella workshoppar med finanssektorn under hösten. Dessa sker i nära samarbete med de europeiska tillsynsmyndigheterna. Intresseanmälan för att delta är öppen till och med den 26 juli.