Ny rapport följer upp genomslaget för IFRS 17

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat en rapport som analyserar hur försäkringsföretag i EU genomfört den nya redovisningsstandarden för försäkringar, IFRS 17.

Rapporten tar även upp synergier och skillnader i beräkningen av försäkringsskulder enligt Solvens 2-regelverket.