Revideringen av Mifid och Mifir klar: nya regelverk publicerade

2024-03-15 | Nyheter Mifid Marknad

Nu har Europeiska unionens officiella tidning (EUT) publicerat den förordning som ändrar Mifir-förordningen och det direktiv som ändrar Mifid 2-direktivet.

Förordningen träder i kraft den 28 mars − 20 dagar efter publiceringen i EUT, vilket skedde den 8 mars. Slutdatum för när direktivet ska vara genomfört är den 29 september 2025.

Uppdateringarna av Mifid 2 och Mifir innehåller bland annat ändringar som gäller

  • offentliggörande av information före och efter handel
  • konsoliderad handelsinformation (CTP)
  • prissättning av marknadsdata
  • mottagande av betalning för orderflöde (PFOF)
  • systematiska internhandlare
  • utsedd publiceringsenhet (DPE).

Arbetet i Esma pågår nu med att fram delegerade akter utifrån Mifir.