Uppdaterade frågor och svar om insiderinformation

2024-03-14 | Nyheter Marknad

Nu finns en uppdaterad samling av frågor och svar om insiderinformation på FI:s webbplats. Målgruppen är emittenter som ska hantera och offentliggöra insiderinformation till marknaden.

Vi ser löpande över våra frågor och svar. Med den här uppdateringen hoppas vi kunna bidra till att underlätta för emittenter att ge marknaden fullständig och korrekt information i rätt tid.

Vi kommer fortsätta att arbeta med våra frågor och svar för att förbättra vår information på fi.se.

FI:s frågor och svar om insiderinformation

Läs mer om insiderinformation på fi.se