Samrådssvar: EU-kommissionens samråd om tillsynskonvergens och en enhetlig regelbok

FI har besvarat ett öppet samråd om tillsynskonvergens och en enhetlig regelbok inom EU. FI anser att det är för tidigt att redan nu inleda en ny process för att förändra de europeiska tillsynsmyndigheternas styrning och ansvarsområden eftersom en sådan process nyligen avslutats.

Vi anser att de europeiska tillsynsmyndigheterna bör ges tid för att anpassa sin verksamhet och sin organisation efter de regelförändringar som trädde i kraft den 1 januari 2020.

I vårt svar för vi också fram ett antal andra synpunkter om de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhet, direkttillsyn och ytterligare harmonisering av de regler som gäller på finansmarknaden inom EU.