Remissvar: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Finansinspektionen säger ja till att ta över tillsynen av att konsumentkreditinstitut (ofta kallade snabblåneföretag) följer konsumentkreditlagen från Konsumentverket, förutsatt att FI tillförs resurser för den nya uppgiften. FI anser också att de förslag som utredaren föreslår för att öka säkerheten när man handlar på nätet är bra.

I promemorian Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online föreslås, utöver promemorians huvudförslag om betalningar på nätet med faktura, att tillsynen över att konsumentkreditinstitut (ofta kallade snabblåneföretag) följer konsumentkreditlagen ska flyttas från Konsumentverket till FI.

I dag delar FI och Konsumentverket på den tillsynen och har ett bra samarbete. Samtidigt instämmer FI att det är mer effektivt att ha hela tillsynen hos en myndighet. Det finns även fördelar med att FI har tillsyn över hur kreditprövningar sköts hos alla typer av företag som har tillstånd av FI.

FI tillstyrker också förslaget att ställa krav på stark kundautentisering vid betalningar online med faktura där det är en annan part än säljaren som ger krediten. FI ser det som ett effektivt sätt för att minska förekomsten av bedrägerier. Samtidigt ökar det förtroendet för handel online rent allmänt. FI har dock synpunkter på hur regleringen bör utformas.

Laddar sidan