Remissvar: Ny förverkandelagstiftning

Finansinspektionen tillstyrker de föreslagna ändringarna i rörelselagarna och har inte några invändningar mot förslagets övriga delar.

FI bedömer att förslaget om en utökad skyldighet för de finansiella företag som lyder under rörelselagarna att lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter kommer att bidra till bättre möjligheter att säkra och förverka brottsvinster. Vi vill samtidigt framhålla vikten av att brottsbekämpande myndigheter i förekommande fall uppmärksammar FI på brister i efterlevnaden av rörelselagarna hos instituten under tillsyn, så att FI kan bedriva en effektiv tillsyn.