Remissvar: Polismyndighetens förslag till ändring i föreskrifter om penningtvätt

Finansinspektionen tillstyrker Polismyndighetens förslag.

FI tillstyrker Polismyndighetens förslag till ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:639) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.