Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

FI bedömer att det finns en risk att utredningens förslag till startlån inte på något märkbart sätt uppnår målet att hjälpa förstagångsköpare in på bostadsmarknaden.

I den mån som den avsedda effekten uppnås, skulle startlånen leda till utträngningseffekter för andra hushåll än förstagångsköpare. Oavsett om den avsedda effekten uppnås, skulle åtgärden dessutom leda till negativa bieffekter i form av stigande bostadspriser och skulder för svenska hushåll.