Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

2024-01-17 | Remissvar Om FI

Finansinspektionen avstyrker utredningens förslag om en generell reglering om övergångsrestriktioner för arbetstagare i offentlig verksamhet.

FI anser att förslaget om en generell reglering om övergångsrestriktioner för arbetstagare i offentlig verksamhet i allt för hög grad riskerar att påverka staten som attraktiv arbetsgivare och att syftet med föreslagen reglering i stället kan tillgodoses på annat sätt.

FI tillstyrker utredningens förslag om att myndighetschefer med en ordinarie anställning under regeringen ska omfattas av regleringen.

Vad gäller utredningens förslag i övrigt har FI inte några invändningar.