Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Knowit AB

2019-11-29 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 45 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Knowit AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

Finansinspektionens beslut är överklagat till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan