Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2023

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud i Nattaro Labs

2023-07-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för överträdelser av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Nattaro Labs AB under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin bokslutskommuniké för år 2022.

Modelity under avveckling AB får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

Modelity under avveckling AB ska betala en särskild avgift på 1 miljon kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettoposition i Aegirbio AB vid tre tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

AA ska betala särskild avgift på 300 000 kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att hens korta nettoposition i Aegirbio AB vid två tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Modelio Equity får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

Modelio Equity AB (publ) ska betala särskild avgift på 2,5 miljoner kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettoposition i Aegirbio AB vid fyra tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift på 1 500 000 kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att hens korta nettoposition i Aegirbio AB vid fem tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Hövding AB

2023-06-19 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 125 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Hövding AB i till Finansinspektionen.

True Software EC IV får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2023-06-02 | Sanktioner

True Software EC IV AB (559112-6346) ska betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Truecaller

2023-06-01 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Truecaller

2023-06-01 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 500 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.

True Software EC III får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

2023-06-01 | Sanktioner

True Software EC III AB (559210-4094) ska betala en sanktionsavgift på 1 250 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Truecaller AB i till Finansinspektionen.