Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2018

Fysisk person får avgift för felaktig anmälan i DDM Holding AG

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor för felaktigheter i en anmälan av en transaktion med aktier i DDM Holding AG.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Boozt

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 11 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Boozt AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Husqvarna Aktiebolag

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Husqvarna Aktiebolag till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Vigmed Holding

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 620 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vigmed Holding AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Vigmed Holding

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 62 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vigmed Holding AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Vigmed Holding

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 290 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vigmed Holding AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Umida Group

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Umida Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan i Swedish Orphan Biovitrum

2018-06-21 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 45 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB till Finansinspektionen.

Swedbank Robur Fonder får sanktionsavgift för sen flaggning i Xvivo Perfusion

2018-06-20 | Sanktioner

Swedbank Robur Fonder ska betala en sanktionsavgift på 1 340 000 kronor för att för sent ha anmält att innehavet av aktier och röster i Xvivo Perfusion Aktiebolag passerat en flaggningsgräns.

Camox Master Fund, c/- Cologny Advisors får avgift för sen blankningsanmälan

2018-06-20 | Sanktioner

Camox Master Fund, c/- Cologny Advisors LLP ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i Aktiebolaget SKF hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Laddar sidan