Marknadsmissbruk

Sanktionsförelägganden i denna lista är godkända av mottagaren och har därmed vunnit laga kraft.

2022

Fysisk person frias från olagligt röjande av insiderinformation i tingsrätten

AA frias från att ha överträtt förbudet mot olagligt röjande av insiderinformation i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014 av Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i GPX Medical, Smoltek Nanotech Holding och Prolight Diagnostics

AA har handlat med aktier i bolagen GPX Medical AB, Smoltek Nanotech Holding AB och Prolight Diagnostics AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person frias i tingsrätten från misstänkt marknadsmissbruk

A har handlat med aktier i Sagax Pref på ett sätt som Finansinspektionen bedömde kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. A har medgett att han genomfört affären men motsatte sig FI:s yrkande om sanktionsavgift. Tingsrätten avslog Finansinspektionens yrkande om sanktionsavgift.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Briox

AA har handlat med aktier i bolaget Briox AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för insiderhandel i Azelio

AA ska betala en sanktionsavgift på 150 000 kronor för att ha överträtt förbudet mot insiderhandel. AA har för annans räkning sålt aktier i Azelio AB trots att AA har haft insiderinformation om bolaget. AA har därför överträtt förbudet mot insiderhandel i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Africa Oil

AA har handlat med aktier i bolaget Africa Oil på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Clean Motion

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Modus Therapeutics Holding och Scandion Oncology

AA har handlat med aktier i bolagen Modus Therapeutics Holding AB och Scandion Oncology A/S på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Laddar sidan