Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Vostok New Ventures

2019-11-19 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Vostok New Ventures Ltd till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet.

Laddar sidan