MaCay AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i PolyPlank

2019-12-20 | Sanktioner

MaCay AB ska betala en sanktionsavgift på 46 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i PolyPlank Aktiebolag (publ) till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten. 

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet och fastställer sanktionsavgiften
till 37 500 kr.

Laddar sidan