Cigogne Management får avgift för sen blankningsanmälan i Diös

2020-10-05 | Sanktioner

Cigogne Management S.A. ska betala en särskild avgift på 2 500 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Diös Fastigheter AB sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

Laddar sidan