Portsea Asset Management LLP får avgift för sen blankningsanmälan i Catena Media

2020-10-06 | Sanktioner

Portsea Asset Management LLP ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i Catena Media AB har uppnått respektive sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan och offentliggörande.

FI skriver samtidigt av en del av ärendet som gäller en kort nettoposition i Catena Media AB den 2 augusti 2018.

Laddar sidan