TTC Invest får sanktionsavgift för sen och felaktig insynsanmälan i MaxFastigheter

2020-01-10 | Sanktioner

TTC Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 23 100 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i MaxFastigheter i Sverige AB samt på grund av fel i anmälan av en transaktion med aktier i MaxFastigheter i Sverige AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan