Fysisk person får sanktionsavgift för felaktig insynsanmälan

2021-02-09 | Sanktioner

A ska betala en sanktionsavgift på 30 000 kronor på grund av felaktigheter i anmälan av transaktioner med aktier i Cavotec SA till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagats till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens beslut

Förvaltningsrätten avskrev målet efter att det överklagade beslutet ändrats. 

Laddar sidan