FI vill ha tillsyn över snabblåneföretagen

FI föreslår att alla företag med utlåningsverksamhet till konsumenter eller som tar emot insättningar ska ha tillstånd. Det innebär till exempel att snabblåneföretag skulle få tillstånd under en ny tillståndskategori – konsumentkreditföretag.

FI föreslår också att inlåningsföretag som i dag inte har tillstånd måste ansöka om att bli bank eller kreditmarknadsbolag. Konsumentskyddet kommer att stärkas genom att kraven för dessa företag höjs samt genom att Finansinspektionens tillsyns- och sanktionsmöjligheter blir större.

Förslagen presenteras i en rapport till regeringen där FI har utrett dagens system där vissa finansiella företag registreras hos FI, men inte står under full tillsyn. Bakgrunden är bl.a. den kritik som FI har framfört att registrering utan möjlighet till tillsyn och ingripande skapar en falsk kvalitetsmärkning av företagen som undergräver konsumentskyddet på marknaden. 

För att förslagen ska kunna genomföras krävs ändringar i lagstiftningen.