Resultat

2023

FI undersöker Garantum Fondkommission

FI ska undersöka hur Garantum Fondkommission säkerställer att de tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder investeringsrådgivning.

2022

FI undersöker Anoto Group

FI ska undersöka om Anoto Group har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.