FI undersöker Garantum Fondkommission

FI ska undersöka hur Garantum Fondkommission säkerställer att de tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder investeringsrådgivning.

Startdatum: 2023-05-10

Företaget som undersöks

Garantum Fondkommission Aktiebolag

Varför gör vi denna undersökning?

I vår tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om värdepappersbolag följer relevanta regelverk. Det är viktigt att värdepappersbolag tar tillvara konsumenters intressen när de erbjuder investeringsrådgivning, bland annat genom att ge konsumenten tydlig information om den finansiella produktens egenskaper och risker samt vilka kostnader och avgifter som investeringen är förenad med.