Resultat

2022

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Briox

AA har handlat med aktier i bolaget Briox AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för insiderhandel i Azelio

AA ska betala en sanktionsavgift på 150 000 kronor för att ha överträtt förbudet mot insiderhandel. AA har för annans räkning sålt aktier i Azelio AB trots att AA har haft insiderinformation om bolaget. AA har därför överträtt förbudet mot insiderhandel i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Africa Oil

AA har handlat med aktier i bolaget Africa Oil på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Clean Motion

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Modus Therapeutics Holding och Scandion Oncology

AA har handlat med aktier i bolagen Modus Therapeutics Holding AB och Scandion Oncology A/S på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien.

Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

Medfield Diagnostics AB får sanktionsavgift för överträdelser av EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar)

Medfield Diagnostics AB ska betala en sanktionsavgift på 1 350 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Klargörande dom från kammarrätten om när Mar börjar gälla

EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) börjar gälla när en ansökan har lämnats in om att aktier eller andra finansiella instrument ska upptas till handel på en reglerad marknad eller MTF-plattform. En dom från kammarrätten om när denna tidpunkt inträffar diskuterades i torsdags när FI anordnade ett möte med aktörerna som bedriver handelsplatser i Sverige.

Laddar sidan