Resultat

2023

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

FI har beslutat om ändringar i åtta föreskrifter

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i flera föreskrifter. Huvuddelen av ändringarna görs för att se till att även så kallade mycket stora värdepappersbolag omfattas av dem.

Digital ansökan om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar öppnar 21 februari

Från och med den 21 februari blir det möjligt att ansöka om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar hos FI via en ny digital e-tjänst. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

"Inget att rapportera" - exempelfiler i XBRL-format

FI publicerar här exempel på en XBRL-fil för rapportering av Uppgifter om högavlönade anställda (modul rem_he), Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (modul psd_frp) och Godkända högre kvoter (modul rem_hr_institution) som motsvarar ”inget att rapportera”. Filerna kan användas från och med referensdag 31 december 2022 till och med att moduler byts i ny DPM-version från EBA. Filerna ska lämnas in i inrapporteringssystemet Fidac.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Rapporteringsportalen har flyttat till en ny sida

Vi har gjort några ändringar i designen av fi.se och i samband med det har en del information som rör rapportering flyttats till nya sidor. Om du har bokmärken till sidor som har ändrats kan du därför behöva uppdatera dina bokmärken.

Rapportering av resolutionsplanering 2023

Riksgälden har på sin webbplats publicerat instruktioner som förtydligar rapporteringskravet av Resolutionsplanering per referensdag 31 december 2022.

Påminnelse: Nytt krav för identifiering av bolag i instansfiler för inrapportering i Fidac

Från och med referensdag 2022-12-31 ska den namnsättning som identifierar rapporterande bolag ändras. Detta gäller EBA:s XBRL-rapportering som ska lämnas i rapporteringsportalen Fidac.