Taxonomi 3.4 publicerat

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat DPM-paketet: version 3.4.

Paketet består av ändring för MREL/TLAC-rapportering samt vissa ändringar i rapportering av data avseende ränterisk i bankboken (IRRBB).

Referensdag för rapportering, enligt version 3.4, är preliminärt 30 juni 2024 för MREL/TLAC samt 30 september 2024 för IRRBB.