Taxonomi 3.3 – steg 2 publicerat

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det andra steget i det nya DPM-paketet: version 3.3.

Steg 2 består av det tekniska paketet för 2024 års supervisory benchmarking-övning. Paketet innehåller bland annat nya mallar för marknadsrisk samt IFRS 9.

Steg 3 kommer att publiceras senare under året.