FFFS 2016:30

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Gäller från 2017-01-01 , ändring av FFFS 2009:1

Sammanfattning

Föreskrifternas och de allmänna rådens tillämpningsområde utökas till att även omfatta verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter. Ändringarna gäller från 1 januari 2017. ändr. 2016:30

Dokument