FFFS 2010:6

Ändring i föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även gälla betalningsinstitut. Förutom ledningsprövning av styrelse och vd så ska även den ansvariga för betaltjänstverksamheten hos ett betalningsinstitut prövas. ändr. 2010:6

Dokument