FFFS 2011:52

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även omfatta den ansvariga för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar i ett institut för elektroniska pengar. Vidare tas betalningsinstitut bort ur den bestämmelse som anger vilka företag, utanför EES, som ska lämna viss information när de ansöker om tillstånd att etablera filial i Sverige, eftersom ett utländskt företag inte kan göra detta via sin filial.

Ändringarna börjar gälla den 1 december 2011. ändr. 2011:52

Dokument