FFFS 2015:17

Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre gäller för försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och pensionsstiftelser. För dessa institut gäller i stället bestämmelserna om lämplighetsprövning i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. ändr. 2015:17

Dokument