FFFS 2014:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12 , ändring av FFFS 2009:3

Sammanfattning

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även omfatta svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar som driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. ändr: 2014:10

Rättelseblad

Ett fel har upptäckts i Finansinspektionens ändringsföreskrift (FFFS 2014:10) om ägar- och ledningsprövning.

Felet gäller ingressens hänvisning till förordningen. Eftersom felet är av saklig betydelse har Finansinspektionen beslutat att publicera ett rättelseblad som ersätter sidan 1 av den tidigare utgivna ändringsföreskriften.

Dokument

Läs mer