FFFS 2011:23

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning

Upphävd 2023-07-18 se FFFS 2023:12

Sammanfattning

Med ändringarna utökas föreskrifterna till att även omfatta försäkringsföreningar. Med ändringarna anpassas regelverket till den nya försäkringsrörelselagen. Föreskriften börjar gälla den 1 maj 2011. ändr. 2011:23

Dokument