Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vartefter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Inrapporterade transaktioner är sökbara efter utgivare, person i ledande ställning, transaktionsdatum samt publiceringsdatum.

Insynsregistret

För att rapportera insynshandel: gå till sidan Insynshandel (Mar).

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan