Yrkesverksamma

Trygga din ekonomiska framtid är en kurs med brett innehåll från det privatekonomiska området. Kursen ska öka konsumenternas privatekonomiska kunnande och medvetenhet om den egna ekonomin. Flera yrkeskategorier har hittills gått kursen, bland andra överförmyndare, budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och fackförbund.

Utbildningen är en tvådagars kurs och efter genomförd kurs blir deltagarna informatörer. De kan i sin tur hjälpa och utbilda andra på sina arbetsplatser genom exempelvis studiecirklar. Modellen med informatörer ger möjlighet till stor geografisk spridning.

Utbildningen genomförs inom ramen för Gilla din ekonomi, som är det varumärke Nationella nätverket för finansiell folkbildning använder för sina gemensamma utbildningssatsningar.

www.gilladinekonomi.se


Amanda Westerström
Projektledare
Senast granskad: 2024-01-23