FI undersöker Athanase Industrial Partner

FI ska undersöka förvaltaren av alternativa investeringsfonder Athanase Industrial Partners identifiering och hantering av intressekonflikter.

Startdatum: 2022-05-24

Företaget som undersöks

Athanase Industrial Partner AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om förvaltare av alternativa investeringsfonder följer relevanta regelverk.

FI har ställt ett antal frågor till Athanase Industrial Partner AB om företagets identifiering och hantering av intressekonflikter. FI avser nu att genom denna undersökning utreda och bedöma om företaget har följt tillämpliga regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

Laddar sidan