FI avslutar undersökning av Celina Fondförvaltning

Finansinspektionen har undersökt Celina Fondförvaltning AB:s hantering av intressekonflikter. Undersökningen resulterade i en sanktion.

Slutdatum: 15 november 2022

Företaget som undersöks

Celina Fondförvaltning AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om fondbolag efterlever relevanta regelverk. FI har ställt ett antal frågor till Celina Fondförvaltning AB (tidigare Catella Fondförvaltning AB) om företagets hantering av intressekonflikter. Avsikten med undersökningen var att utreda och bedöma om företaget har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen resulterade i en sanktion, se länk nedan.