FI undersöker Celina Fondförvaltnings hantering av intressekonflikter

Finansinspektionen ska undersöka Celina Fondförvaltning AB:s hantering av intressekonflikter.

Startdatum: 16 februari 2022

Företaget som undersöks

Celina Fondförvaltning AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om fondbolag efterlever relevanta regelverk. FI har ställt ett antal frågor till Celina Fondförvaltning AB (tidigare Catella Fondförvaltning AB) om företagets hantering av intressekonflikter. FI avser nu genom denna undersökning att utreda och bedöma om företaget har efterlevt tillämpliga regler om hantering av intressekonflikter.

Laddar sidan