Bankernas marginal på bolån

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I september 2015 var marginalen 1,62 procent. Förra kvartalet (juni) var marginalen 1,65 procent.

Redovisningen av bankernas bruttomarginal på bolån är ett led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Ökad insyn minskar det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i.

Att köpa bostad är många gånger den största affär man gör i livet, ändå präglas den ofta av ett tydligt informationsunderläge för kunden.

FI presenterar bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad. Hur FI beräknar marginalen visas i promemorian FI:s beräkning av bolånemarginalen.