Esma publicerar instruktioner för rapportering enligt Mifir

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat rapporteringsinstruktioner och XML-scheman för hur rapportering ska ske enligt förordningen om marknader för finansiella instrument (Mifir).

Instruktionerna gäller: 

  • Instrument reference data
  • Transparency regime
  • Double volume cap
  • Transaction reporting.

Instruktionerna vänder sig till dem som ska rapportera enligt Mifir.

I instruktionerna beskrivs projektet The Financial Reference Data System (Firds). Det är ett projekt inom Esma som i korthet har till uppgift att bland annat samla in och publicera referensdata samt utföra transparensberäkningar och publicera tröskelvärden.

Transaktionsrapportering ska ske direkt till Finansinspektionen. Insamling av data enligt de övriga tre punkterna har FI delegerat till Firds. Därför ska instruktionerna för rapportering direkt till Firds följas i dessa delar.

Dokumenten hittas under "Esma Links" på följande webbsida hos Esma: Mifir reporting instructions.