Eiopas översyn av Solvens 2 på öppen remiss

2017-07-07 | Eiopa Nyheter Försäkring

På uppdrag av EU-kommissionen genomför Eiopa en översyn av olika delar av kapitalkravet i Solvens 2.

Nu skickar Eiopa ut den första delen av översynen på öppen remiss. Svar på remissen kan skickas till Eiopa senast den 31 augusti.

Eiopa ska därefter lämna sitt råd till EU-kommissionen i oktober.

Laddar sidan