EBA presenterar kartläggning och framtida strategi för fintech

2017-08-21 | Fintech EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett diskussionsunderlag om en strategi för finansteknik (fintech).

I dokumentet beskriver EBA resultaten av en första EU-omfattande kartläggning av fintech. EBA pekar också ut en handfull områden som kan förtjäna fortsatt uppmärksamhet från myndigheten.

Syftet med diskussionsunderlaget är att få in synpunkter från utomstående intressenter på de bedömningar och tankar om fortsatt arbete som presenteras i dokumentet.

Kommenterarer kan lämnas till EBA fram till den 6 november 2017.