Esma publicerar referensdata och instruktioner för att ladda ned filer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat instruktioner om hur man får tillgång till de referensdata som omfattas av regelverken Mar respektive Mifid 2/Mifir. EU-myndigheten har samtidigt publicerat aktuella referensdata som går att ladda ned.

Det instruktioner som Esma nu tagit fram innehåller detaljer om de referensdatafiler som kommer att publiceras veckovis (kompletta filer) respektive dagligen (deltafiler) och instruktioner om hur man laddar ned filerna.

Samtidigt har de referensdata som för tillfället finns tillgängliga publicerats. De går att söka fram i Esmas register Financial Instruments Reference Data System (FIRDS), som finns på myndighetens webbplats.

Med referensdata från FIRDS kommer marknadsaktörerna kunna förbereda sig för den rapporteringsskyldighet av referensdata som kommer med regelverken Mar respektive Mifid 2/Mifir, vilka träder i kraft den 3 januari 2018.