FI samordnar ny temavecka om investeringar och sparande

Sverige med Finansinspektionen som samordnare deltar i World Investor Week, WIW 2017. WIW är en veckolång global kampanj med syfte att öka medvetenheten om vikten av kunskap inom sparande och investeringar. Temaveckan anordnas för första gången den 2–8 oktober 2017 på initiativ av Iosco.

Veckans aktiviteter är i planeringsfasen och mer information kommer. WIW är en del av FI:s arbete med finansiell folkbildning. FI:s projekt inom finansiell folkbildning omfattar informations- och utbildningsinsatser för varierande målgrupper, i olika åldrar och livssituationer.

Läs mer

Laddar sidan