Öppet samråd om andra delen i Eiopas förslag till översyn av Solvens 2

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en andra del av sina förslag till översyn av kapitalkravsberäkningen i Solvens 2.

Denna andra del innehåller förslag som EU-kommissionen särskilt bett om teknisk input och expertis om (Call for Technical Advice).

Förslaget har nu skickats ut till ett öppet samråd. Berörda intressenter inom försäkringsbranschen och dess branschorganisationer uppmuntras att lämna kommentarer.

Synpunkter kan lämnas till Eiopa senast den 5 januari 2018. Se förslag och svarsmall på Eiopa webbplats (se länk nedan).

Laddar sidan