Branschsamtal om användning molntjänster

2018-05-21 | Fintech Nyheter

FI har bjudit in till ett rundabordssamtal om frågor som gäller vid utläggning av verksamhet till molntjänstleverantörer. FI:s ambition är att i dialog med branschen utveckla och förtydliga praxis kring användning av molntjänster.

Mötet kommer att hållas den 13 juni i FI:s lokaler och inbjudan har gått till finansiella företag via deras branschorganisationer och ett antal molntjänstleverantörer. FI kommer efteråt att publicera FI:s syn på de frågor och potentiella hinder som identifierats och diskuterats.

Beroende på hur stort intresset är för att delta i diskussionerna kan FI komma att arrangera fler tillfällen. Företag som önskar deltaga på kommande branschsamtal kontaktar sin branschorganisation.

Laddar sidan