EBA publicerar strategi för fintech

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en framtidsstrategi för sitt arbete med fintech under åren 2018–2019. I arbetet ingår att etablera en hubb för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

EBA avser bland annat att fokusera på:

  • Analys och utvärdering av tillståndsprocesser för nyetablerade företag samt regulatoriska sandlådor och innovationshubbar. Syftet är att bland annat att underlätta koordinering av tillsynen på EU-nivå.
  • Att kartlägga trender och analysera effekten på affärsmodeller.
  • Att försöka hitta lösningar på problem med innovation som utgör hot mot konsumenterna på finansmarknaden.
  • Identifiera och utvärdera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism kopplat till finansiell innovation.

Finansinspektionen kommer att delta i detta arbete.